Władze

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście. Zgromadzenie Ogólne wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz i zajmującym się jego bieżącymi sprawami. Skład Zarządu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej:

  • Damian Jasko (Prezes)
  • Wojciech Strzeszewski (Wiceprezes)
  • Adam Leszczyński (Członek)

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym bieżącą pracę stowarzyszenia. Skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej:

  • Tomasz Zielonka (Przewodniczący)
  • Michał Perzyna (Wiceprzewodniczący)
  • Maciej Jastrzębski (Członek)