Działaj lokalnie - Partnerzy

Przystępując do programu Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, zorganizowało kilka spotkań, na które zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, banków, firm oraz organizacji działających w naszym regionie. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić jak największą grupę osób do zaangażowania się w działania naszego stowarzyszenia.

Nasi Partnerzy:

  • Stowarzyszenie "Nasze Boguty"
  • Bank Spółdzielczy w Czyżewie / Oddział w Bogutach-Piankach
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
  • Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II W Bogutach-Piankach
  • Publiczne Gimnazjum w Szulborzu
  • Gminne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
  • Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych "OTIKO"
  • media - www.andrzejewo.info
  • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Dziękujemy za okazane zaufanie!