Stypendia pomostowe - Aktualności

Czerwiec 2012TRZA w XI edycji programu stypendiów pomostowych

W tym roku Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej bierze udział w XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu dwie osoby z terenu gminy Andrzejewo będą mogły otrzymać stypendium wysokości 500 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku studiów.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają następujące kryteria:
1. mieszkają na terenie Gminy Andrzejewo
2. pochodzą z rodzin w których dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1050 zł lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. osiągnęli dobry wynik na egzaminie maturalnym.
Szczegółowe informacje na temat zasad Programu udzielają członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Chętni do wzięcia udziału w programie mogą również zgłaszać chęć uczestnictwa w sekretariacie Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie. Programu Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, aby dopomóc młodym ludziom ze wsi i z małych miast w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych. Program stypendiów jest adresowany do uzdolnionych, ambitnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Ma im dać szansę na studia, bo wielu z nich nie byłoby stać na wyjazd do dużego miasta. Najważniejsze jest kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie. Oczywiście, najpierw trzeba się dostać na dzienne studia.

Wrzesień 2006Komisja stypendialna FEB zakwalifikowała jeden wniosek

W dniu 23 września 2006 roku odbyła się Komisja Stypendialna powołana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Spośród dwóch wniosków złożonych przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej Fundacja zakwalifikowała wniosek Justyny Jeglikowskiej, który spełnił wszystkie wymagane kryteria.
Bardzo żałujemy, że wniosek warunkowy Artura został odrzucony. Znając sytuację tego maturzysty Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej podjęło pewne działania, aby wypłacić stypendium jednorazowe. Realizacja nastąpi w roku 2007.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły się do naszego konkursu. Mamy nadzieję, że program stypendialny naszego stowarzyszenia zagości na stałe w Andrzejewie.

Sierpień 2006Dyplom z marzeń - komisja przyznała stypendia pomostowe

W dniu 25 sierpnia 2006 roku, w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Stypendialnej programu "Dyplom z marzeń", realizowanego w ramach IV segmentu Programu Stypendiów Pomostowych. Komisja w składzie:
1.Wojciech Strzeszewski - członek Rady Powiatowej Starostwa w Ostrowi Mazowieckiej, Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie
2.Krystyna Piliszek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Andrzejewie
3.Renata Damętka - Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, pracownik Banku Handlowego w Warszawie
4.Emilia Kańkowska - członek Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, pracownik Urzędu Gminy w Andrzejewie
5.Michał Rutkowski - Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, były członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
rozpatrzyła złożone wnioski. Komisja przyznała dwa stypendia, dla tegorocznych maturzystów z terenu gminy Andrzejewo. Jedyną osobą spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w programie stypendialnym jest Justyna Jeglikowska. Komisja po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, zakwalifikowała także wniosek Artura Wilk. Uzasadniając swój wybór jurorzy podkreślali fakt, że jest to osoba niepełnosprawna, a wiec dla niego próg między szkołą średnią a wyższą uczelnią jest szczególnie trudy do pokonania. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Stypendialna powołana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w dniu 23.09.2006 r.

Kwiecień 2006Dyplom z marzeń - program stypendiów pomostowych

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej jako jedna z 55 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zostało zakwalifikowane do udziału w V edycji Programu Stypendiów Pomostowych w IV segmencie - "Dyplom z marzeń". Dzięki temu dwie osoby z terenu gminy Andrzejewo otrzymają stypendium wysokości studiów 350 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku studiów.Ponieważ Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej jest tworzącą się organizacją społeczną, rekomendacji stowarzyszeniu udzieliło Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. T.R.Z.A jest jedyną organizacją z powiatu ostrowskiego biorącą udział w Programie Stypendiów Pomostowych. "Dyplom z marzeń" jest częścią Programu Stypendiów Pomostowych, zainicjowanego w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, aby dopomóc młodym ludziom ze wsi i z małych miast w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych. Program stypendiów jest adresowany do uzdolnionych, ambitnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Ma im dać szansę na studia, bo wielu z nich nie byłoby stać na wyjazd do dużego miasta. Najważniejsze jest kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie. Oczywiście, najpierw trzeba się dostać na dzienne studia.