Przyłącz się

Jeśli jesteś mieszkańcem lub sympatykiem Gminy Andrzejewo zostań członkiem Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych.


Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.


Osoby chcące zostać członkami Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej prosimy o kontakt telefoniczny lub email.


Deklaracje członkowskie do pobrania:
- deklaracja czlonka zwyczajnego
- deklaracja czlonka wspierajacego