Stypendia pomostowe - Napisali o nas

Andrzejewo.info 29.08.2006Lokalna Komisja Stypendialna
przyznała stypendia

W dniu 25 sierpnia 2006 roku, w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Stypendialnej programu "Dyplom z marzeń", realizowanego w ramach IV segmentu Programu Stypendiów Pomostowych. Komisja rozpatrzyła złożone wnioski przez tegorocznych maturzystów z terenu gminy Andrzejewo i przyznała dwa stypendia.
Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Stypendialna powołana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w dniu 23.09.2006 r.

Tygodnik Ostrołęcki 24.08.2006Zdobądź stypendium

Andrzejewo. Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendium.
Do 15 sierpnia w sekretariacie gimnazjum w Andrzejewie tegoroczni maturzyści z tej gminy mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na pierwszy rok studiów. Na maturzystów czekają dwa stypendia w wysokości 3500 zł rocznie. Mają one ułatwić uzdolnionym absolwentom zdobycie wyższego wykształcenia.
Stypendia są efektem działania Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, organizacji pozarządowej, która powstała niedawno. Jako jedno z 55 takich organizacji towarzystwo zakwalifikowane zostało do udziału w V edycji Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z marzeń". To wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wydawnictwa Presspublica sp. z. o.o. - wydawcy dziennika "Rzeczpospolita", Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, wyłonionych w drodze konkursu.

Andrzejewo.info 01.08.2006Stypendia dla andrzejewskich maturzystów

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w konkursie stypendialnym "Dyplom z marzeń". Celem programu jest pomoc młodym ludziom w zdobyciu wyższego wykształcenia. Ma ułatwić uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi podjęcie decyzji o rozpoczęciu nauki na wyższych uczelniach i pokonania progu między szkołą średnią a wyższą uczelnią poprzez przyznanie stypendium na I rok nauki.
Dwie osoby z terenu gminy Andrzejewo będą mogły otrzymać stypendia w wysokości 3500 PLN. Wnioski o stypendium można składać od 1 do 15 sierpnia w Gimnazjum w Andrzejewie. Właściwe formularze są dostępne w sekretariacie.

Andrzejewo.info 09.05.2006Dwoje maturzystów z gminy Andrzejewo otrzyma "Dyplom z marzeń"

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej jako jedna z 55 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zostało zakwalifikowane do udziału w V edycji Programu Stypendiów Pomostowych w IV segmencie - "Dyplom z marzeń". Dzięki temu dwie osoby z terenu gminy Andrzejewo otrzymają stypendium wysokości studiów 350 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku studiów.
Ponieważ Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej jest tworzącą się organizacją społeczną, rekomendacji stowarzyszeniu udzieliło Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. T.R.Z.A jest jedyną organizacją z powiatu ostrowskiego biorącą udział w Programie Stypendiów Pomostowych.
"Dyplom z marzeń" jest częścią Programu Stypendiów Pomostowych, zainicjowanego w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, aby dopomóc młodym ludziom ze wsi i z małych miast w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych. Program stypendiów jest adresowany do uzdolnionych, ambitnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Ma im dać szansę na studia, bo wielu z nich nie byłoby stać na wyjazd do dużego miasta. Najważniejsze jest kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie. Oczywiście, najpierw trzeba się dostać na dzienne studia.