Działaj lokalnie - Napisali o nas

Głos Katolicki 27.05.2007Piknik rodzinny

W Andrzejewie na terenie Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się "Piknik rodzinny" zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej oraz Gminne Gimnazjum. Impreza ta odbyła się w ramach programu "Działaj lokalnie" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Oryginalne, wykonane przez członków stowarzyszenia stoisko TRZA zaprezentowało: rzeźby twórcy ludowego z Mianowa pana Stanisława Zawiszy, piękne utkane obrazy oraz makaty pani Stanisławy Zielonka z Andrzej ewa, a także prasę, kubki, wypieki oraz oryginalne wyroby drewniane wykonane przez członków TRZA promujące stowarzyszenie. Na tymże stoisku prowadzono także loterię fantową z ciekawymi nagrodami.
Swoje stoiska zaprezentowały także tworzące się koła gospodyń z Ruskołąk i Pęchratki, Grzymk, Choroman i Andrzej ewa, dzielnie wspierane przez Komitet Rodzicielski działający przy Gimnazjum.
Brzydką pogodę rozjaśnił świetny występ zespołu ludowego "Żurawiacy" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach Piankach.
Jednym z ważniejszych punktów programu było wręczenie nagród dla uczestników Regionalnego Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego: Walory Kulturowe, Etnograficzne i Środowiskowe regionu gmin: Andrzejewo, Szulborze i Boguty Pianki, mającego na celu opisanie atrakcji turystycznych naszej okolicy. Startowały zespoły młodzieży gimnazjalnej z Andrzejewa, Bogut i Szulborza. Zwycięzcy, grupa pięciu gimnazjalistów z Andrzejewa otrzymała rowery. Zespół z Szulborza za zajęcie drugiego miejsca otrzymał aparaty cyfrowe, zaś gimnazjaliści z Bogut za trzecie miejsce otrzymali zegarki.
Organizatorzy oraz konferansjerzy z Ostrowskiego Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych "OTIKO", w ramach którego działa ostrowski Teatr "Scena Kotłownia" wpadli na doskonały pomysł przeniesienia imprezy spod strug coraz bardziej rzęsistego deszczu do holu gimnazjum. Tu impreza znów odżyła. Przeprowadzono kolejne ciekawe konkursy: w szatkowaniu kapusty, krojeniu cebuli, obieraniu ziemniaków oraz wiązaniu krawatów.
Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny z Ostrowi Mazowieckiej "Newton" po czym rozlosowano nagrody w loterii fantowej prowadzonej przez TRZA.

Głos Katolicki 04.02.2007Dobre inicjatywy

Kilka tygodni temu trafił do moich rąk biuletyn TRZA - Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. W szacie graficznej: prosty biuletyn gminny, wewnątrz pełen ciekawych inicjatyw.
W marcu 2003 roku w gminie Andrzejewo powstało stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. W ostatnim roku jego działalność została ożywiona przez młodych i dynamicznych ludzi, którzy wracając ze studiów w rodzinne strony postanowili nie stać na uboczu, nie narzekać, ale zaangażować się na rzecz własnego środowiska. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym rozpoczęto realizację celów statusowych.
Ale na zapisach sądowych się nie skończyło. Stowarzyszenie obecnie uczestniczy w programie "Dyplom z marzeń" w ramach Programów Systemów Pomostowych. Daje to możliwość rozdzielania stypendiów naukowych dla studentów z regionu andrzejewskiego.
W ostatnim czasie przystąpiono także do programu "Działaj lokalnie". W ramach programu stowarzyszenie wraz z innymi organizacjami i instytucjami partnerskimi z gmin: Andrzejewo i Boguty Pianki, współpracują obecnie nad wypracowaniem strategii działania, zdiagnozowaniem najważniejszych problemów regionu i ustaleniem sposobów działania łagodzącym ich skutki.
Wśród problemów regionu wymienia się: bezrobocie, potrzebę wspierania edukacji dzieci i młodzieży, rozwój kultury regionalnej, potrzebę rozwoju infrastruktury, potrzebę troski o zabytki kultury i przyrody. Aby na te problemy odpowiedzieć, w stowarzyszeniu skupiono uwagę na zagospodarowaniu potencjału turystycznego regionu. Rozpoczęto więc prace nad wyszukiwaniem, opisywaniem i oznakowywaniem atrakcyjnych turystycznie miejsc, opisaniem zabytków i postaci historycznych pochodzących z ziemi andrzejewskiej, opracowaniem regionalnej trasy rowerowej, zdiagnozowaniem możliwości rozwoju agroturystyki, rozwojem rękodzielnictwa i promocji miejscowych twórców i animatorów kultury lokalnej.
Ponieważ dobre plany i pomysły rodzą się i są doskonalone w zespołach, do programu "Działaj lokalnie" włączyli się: Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie, Towarzystwo "Nasze Boguty", Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach Piankach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogutach Piankach, Gimnazjum w Szulborzu, Bank Spółdzielczy oddział Boguty Pianki, informator regionalny www.andrzejewo. info, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Scena "Kotłownia" z Ostrowi Mazowieckiej. W inicjatywy włączone są także zwykli mieszkańcy.
Ta oddolność inicjatyw jest niezwykle ważna, gdyż jak w każdym stowarzyszeniu lokalnym, to obywatele definiują, co jest najważniejsze dla danej społeczności, to na dole, na gminnych zebraniach buduje się kapitał społeczny, zaufanie i strategię współpracy.
Takie inicjatywy i podejmujący je ludzie są niezwykle cenni. To oni zmieniają wioski i małe miasteczka w tętniące życiem osiedla, w których żyje się lepiej. To takie stowarzyszenia i tworzący je młodzi ludzie uatrakcyjniają lokalne środowiska jako miejsca życia i polepszają klimat inwestycyjny. To do takich tętniących rozmaitymi pomysłami gmin będą powracać młodzi ludzie po latach pracy za granicą czy też starsi, poszukując ciszy i spokoju.
Przykład Andrzejewa pokazuje, że można coś zrobić. Dobry pomysł, współpraca i otwartość mogą bardziej zmienić nasze małe miasteczka i gminy niż narzekania, biadolenia, dzika zazdrość i stanie na rogatkach z butelką piwa.
Konrad Miłoszewski

Andrzejewo.info 06.12.2006Spotkanie partnerów programu
"Działaj Lokalnie"

W dniu 3 grudnia 2006 roku w Gminnym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w zorganizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z/s w Warszawie działającą w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności programie "Działaj lokalnie". Było ono następstwem porozumień i spotkań zawartych i odbytych latem bieżącego roku, które zaowocowały powstaniem koalicji i złożeniem wniosku o przystąpieniu do programu "Działaj lokalnie", pozytywnie rozpatrzonego przez wyżej wymienioną Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej - stowarzyszenia będącego inicjatorem powstania powyższej koalicji partnerów, Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz., Stowarzyszenia "Nasze Boguty" z Bogut, strony internetowej Andrzejewo.info, a także gościnnie przedstawiciele Rady Gminy Andrzejewo, ostrowskiej sceny "Kotłownia" oraz Wójt Gminy Wąsewo.
Na spotkaniu omówiono wiele kwestii związanych z realizacją zadań wynikających z programu "Działaj lokalnie", między innymi sposób i terminy wykonania podjętych działań w kwestiach takich jak konkurs dla gimnazjalistów na znalezienie i opisanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w swojej okolicy, przeprowadzenie szkoleń wskazujących formy działania mogące mieć wpływ na rozwój regionu i powstawanie nowych miejsc pracy (min. z agroturystyki), zorganizowanie rajdu rowerowego czy organizacja wiosną przyszłego roku w Andrzejewie imprezy plenerowej podczas, której planowana jest także wystawa prezentująca miejscowych twórców, producentów i rękodzielników.
Dokonano podziału zadań i obowiązków, poruszono też ważną kwestię możliwości włączenia się partnerów wykorzystując doświadczenie zdobyte w ramach programu "Działaj lokalnie" do unijnego programu "Leader +". Cieszy przede wszystkim zaangażowanie i chęć do współpracy wszystkich obecnych na zebraniu osób. Wstępnie ustalono także termin następnego spotkania na styczeń przyszłego roku.
Oby tak dalej.